Three Faces of the Oromo Struggle
Features/ Reviews

Three Faces of the Oromo Struggle

Donald N. Levine University of Chicago Kabajamtota wa’ela hojii koo, maatiifi hiriyyoota OSA, akkam jirtu? Yeroo dheeraaf wal hin garre. Asitti argamun gammachuu kooti. Waltajjii kanarratti affeeramun koo, akka gumaata, ulfinna, gammachuu guddaa naaf ta’e naaf hubadha. Dubbiin koo kun, marii hegere Oromoofi aadaa mamsiisaa isaaf fayida akka qabu abdii kooti. The call for papers … Continue reading